เกี่ยวกับบริษัทเรา
บริษัท อัลลิอันซ์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
ด้วยทีมงานโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยยึดหลักการให้บริการที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
gallery1 gallery2 gallery3
gallery4 gallery5
บริษัทของเราให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเลและทางอากาศ
ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border Service)
และคลังสินค้าผลงานของของเราเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ