ติดต่อเรา
บริษัท อัลลิอันซ์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ 25 ซอยนนทบุรี 12 ถนน นนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ
อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-526-2547
แฟกซ์ 02-526-2548
มือถือ 099-439-1888
อีเมล์ info@allianzlog.com
Facebook: Allianz Global Logistics