บริการของเรา

gallery1

บริการขนส่งทางทะเล

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการ
รับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์
จากสายการเดินเรือ ปัจจุบันเราให้บริการการขนส่งแบบเต็ม
ตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)


บริการขนส่งทางอากาศและCOURIER

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้
บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เหมาะกับการขนส่ง
ที่ต้องการความรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด เราให้บริการที่มีคุณภาพ
หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าผ่านเที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อ
และCourier เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า
gallery5


gallery4

ดำเนินพิธีการศุลกากร

ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรโดยทีมผู้ชำนาญงาน
เราพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพและทันสมัย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอีกทั้งยังมีบริการ
ตัดบัญชีค่าภาษีอากรผ่านธนาคารได้อีกด้วย


บริการขนส่งทางบก

เรามีรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และรถหัวลากคอนเทนเนอร์
ทั้งตู้แห้ง และตู้เย็น ให้บริการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งขนส่งในประเทศและนำเข้าส่งออก
gallery5


gallery4

บริการคลังสินค้า

เพื่อรองรับการให้บริการครบวงจรในด้านโลจิสติกส์
บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการคลังสินค้า
เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า